Test your level of Albanian

Free online language test

Dear visitors!

Language school "Language Life" offers to learn Albanian language via Skype with native professional Albanian teachers.

We suggest you complete the following knowledge test in order to better acquaint yourself with your level in Albanian, to choose a course of Albanian that is right for you, and to just pass the time.

 • Question # 1
  Fjalori është shumë ………………………… (necessary) për ne.
  • rëndësishëm
  • e rëndësishme
  • të rëndësishëm
  • i rëndësishëm
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 2
  The photos that we took in Tirana were very nice. (translation)
  • fotot të cilat i bëmë në Tiranë ishin shumë të bukura.
  • fotot të cilat bëmë në Tiranë ishin të bukura shumë
  • fotot të bukura të cilat i bëmë në Tiranë ishin shumë
  • në Tiranë fotot të cilat i bëmë ishin shumë të bukura
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 3
  I will come visit you tomorrow.
  • Vij nesër te ty.
  • Do të vij nesër te ti.
  • Nesër erdha te ti.
  • Kam ardhur te ti nesër.
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 4
  Ata kishin dymbëdhjetë pemë në fushën e tyre.
  • 11
  • 15
  • 12
  • 10
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 5
  Tani jam ……………………………… në shtrat sepse ……………………………. e lodhur.
  • Lexuar
  • Isha
  • Shtrirë
  • Fjetur
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 6
  Nesër …………………………… një libër shumë të vjetër.
  • lexoj
  • lexohet
  • do lexoja
  • do të lexoj
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 7
  Ata ……………………… në lumin e ftohtë.
  • luaj
  • këndojnë
  • lahen
  • pastrohen
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 8
  Në Tiranë ka disa ……………………………….. ……………………………….
  • qendër
  • treg
  • qendra
  • tregtare
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 9
  Qyteti është ………………………………. dhe …………………………………..
  • e bukur
  • I bukur
  • madh
  • I madh
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 10
  Genci u ….duk prapa pemëve.
  • ҫ
  • zh
  • xh
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 11
  Ai ndihej i ….gënjyer nga mikja e tij.
  • ҫ
  • zh
  • mb
  • xh
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 12
  Ajo ka ………………… disa ditë në shtëpi.
  • rri
  • rrija
  • ndenjur
  • ndejta
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 13
  Jam duke …………………. një libër.
  • lexoj
  • lexuar
  • lexova
  • kisha lexuar
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 14
  The simple past form of verb: ajo lahet, is:
  • ajo lahu
  • ajo lan
  • ajo ka larë
  • ajo u lah
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 15
  Kush është duke ngarë makinën? If we change this sentence to simple past tens the correct one it will be:
  • Kush kishte qenë duke ngarë makinën?
  • Kush ishte duke ngarë makinën:
  • Kush qe duke ngarë makinën?
  • Kush pati qenë duke ngarë makinen?
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 16
  Me …………………….. po bisedon?
  • Kush
  • Kujt
  • I kujt
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 17
  It’s the correct writing for number, 20:
  • njëzet
  • njëzetë
  • një zet
  • një zetë
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 18
  Unë banoj në katin ………….. parë.
  • e
  • i
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 19
  Po ……………..(you) pyes për librat.
  • i
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 20
  Ti do të bësh pazarin……………….. do të blesh bukë dhe mish.
  • kurse
  • megjithëse
  • dhe
  • kur
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 21
  Disa dëgjonin muzikë, …………….. të tjerët bisedonin.
  • kurse
  • megjithëse
  • dhe
  • por
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 22
  Ne banojmë ………………. një vile.
  • me
  • për
  • mbi
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 23
  Manastiri ndodhej ………………. një kodër.
  • me
  • për
  • mbi
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 24
  Shkolla është _______________ (i mbyllur) të dielën.
  • i mbyllur
  • të mbyllura
  • e mbyllur
  • të mbyllur
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 25
  Unë ………………. rrobat nesër.
  • laj
  • laja
  • do të laj
  • lava
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 26
  Mjeku i ka ____________ (tri ditë pushim.
  • jap
  • dhënë
  • jepte
  • dhashë
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 27
  Jam duke ____________ mëngjes.
  • ngrënë
  • ha
  • haja
  • hante
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 28
  Ku janë …………………. (the read books)?
  • kuq librat
  • kuq libri
  • librat e kuq
  • librat I kuq
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
Apply
 • Follow us:
 • Facebook
 • Twitter
 • VK