Тест на уровень азербайджанского языка

Дорогие посетители!

Языковая школа "Language Life" предлагает изучать азербайджанский язык по Скайпу с профессиональными преподавателями - носителями азербайджанского языка.

Следующий тест поможет вам лучше определить ваш уровень азербайджанского языка, выбрать курс, необходимый именно вам, а также просто приятно провести время.

Тест азербайджанский

Ваш результат - %%SCORE%% из %%TOTAL%%.

You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.

Votre résultat est de %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.

Il tuo punteggio è %%SCORE%% su %%TOTAL%%.

Tu resultado es %%SCORE%% de %%TOTAL%%.

%%RATING%%


Ваши ответы выделены серым.
Вопрос 1
Bu …?
A
nədir
B
C
nədür
D
nədi
Вопрос 2
... masadır.
A
Budur
B
Bunu
C
Bu
D
Odur
Вопрос 3
Bu ...?
A
Kamal
B
Kamaldır
C
Kamaldar
D
Kamaldı
Вопрос 4
Bu ... açıqcandır.
A
sən
B
mənim
C
sənin
D
onun
Вопрос 5
Mən də çox ....
A
şadam
B
şad
C
xoşbəxt
D
sevinir
Вопрос 6
Bu … qardaşıdır.
A
mənim
B
onun
C
heç kim
D
ona
Вопрос 7
Bu güllər ….
A
bizimdir
B
bizimdirlər
C
gözəl
D
bizimki
Вопрос 8
... fəhləyəm. Mənim arvadım Ayna isə həkimdir.
A
Sabir
B
Mən
C
O
D
Burada
Вопрос 9
Mənim sevimli ... qara və qəhvəyidir.
A
quşlarım
B
rənglərim
C
mahnılarım
D
dadlarım
Вопрос 10
Onların da evləri ....
A
böyük
B
dadlıdır
C
yaxşı
D
yaxşıdır
Вопрос 11
Bu, dələdir? ..., bu, dələdir.
A
Yox
B
Bəli
C
Xeyr
D
Harada
Вопрос 12
Yox, bu alma deyil, bu, ….
A
almadır
B
alma
C
armuddur
D
armudum
Вопрос 13
O, ….
A
mühəndis
B
mühəndisdir
C
mühəndistir
D
mühəndisədir
Вопрос 14
Bu, ….
A
qələm
B
qəlim
C
ruçka
D
qələmdir
Вопрос 15
Çox .... Mən Malikəm. Orxan da mühəndisdir?
A
şadam
B
sevinir
C
şad
D
yaxşıdır
Вопрос 16
Mənim bacım ....
A
həkimə
B
həkimdir
C
həkim
D
həkimdirmi
Вопрос 17
Bu sənin ...?
A
evindir
B
evidir
C
evi
D
ev
Вопрос 18
...? Yox, bizim uşaqlarımız yoxdur.
A
Sizdə uşaq var?
B
Sizin uşaqlarınız var?
C
Sizdə uşaqlar var?
D
Sizdə uşaqlar vardırmı?
Вопрос 19
... il.
A
Yeni
B
Təzə
C
Böyük
D
Sağlam
Вопрос 20
Qəşəng ....
A
ucuz
B
qız
C
boy
D
orada
Вопрос 21
Kluba qirmək üçün bilet ….
A
alın
B
almalı
C
almayın
D
alma
Вопрос 22
Planımız çox yaxşı ….
A
idik
B
idi
C
olduq
D
qoydun
Вопрос 23
Təyyarə nəhayət ….
A
yatdı
B
qaçdı
C
qalxdı
D
satdı
Вопрос 24
Bu paltar mənə ….
A
baxır
B
böyük
C
yaraşmaq
D
yaraşır
Вопрос 25
Səninlə danışmaq ….
A
istəmirəm
B
buraxmıram
C
istəmiyorum
D
faydasız
Вопрос 26
Çox … sonra çıxış yolu tapdılar.
A
ildə
B
il
C
ildən
D
illərdən
Вопрос 27
İndi … bilərsən.
A
getmək
B
gedə
C
getməyi
D
get
Вопрос 28
Mənimlə getməsən, mən də teatra ….
A
getməzəm
B
gedmiyəcəkəm
C
getməyəcəyəm
D
getməmışəm
Если вы закончили, то нажмите кнопку ниже. Все вопросы, на которые вы не ответили будут отмечены знаком "Ошибка". Выводы
Количество оставшихся вопросов: 28.
Все
Назад
Закрашенные квадратики - это завершенные вопросы.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
262728Конец
Назад

Share on

  • Оставайтесь с нами: